Všeobecné obchodní podmínky

 

Naše produkty dodáváme v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pokud se s vámi domluvíme na některých podmínkách jinak, tato dohoda bude mít přednost před těmito všeobecnými podmínkami.

Tento web provozuje:
Jan Fiala
8. května 384
789 61 Bludov
IČO:87995204

dále jen pořadatel, dodavatel služeb

Kontatní informace

Telefon: +420 725 141 051
Email: info@honzafiala.cz

 

Co je u našich produktů společného při objednání?

1 .Naše produkty lze objednat přes náš web. Každý produkt má svůj popis a cenu uvedenou na našich stránkách. Pokud u některého produktu cenu nenajdete, kontaktujte nás a my vám ji poskytneme na základě vaší individuální poptávky.

2. Pokud je u produktu uvedena cena, která zjevně obsahuje chybu v psaní (číslech), taková cena není závazná a smlouva není uzavřena.

3. Pokud je možné produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na tlačítko pro objednání se vám zobrazí objednávkový formulář.

4. Při vyplňování formuláře zadejte všechny údaje přesně a pravdivě.

5. Platbu můžete provést online kartou nebo bezhotovostním bankovním převodem, vždy podle uvedených platebních podmínek. Pokud je to u konkrétního produktu uvedeno, je možná i platba v hotovosti (například u konzultací a on-line akcí).

6. Pokud zvolíte bezhotovostní převod, zašleme vám platební údaje na vaši e-mailovou adresu. Váš závazek uhradit cenu produktu je splněn v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš účet.

7. Fakturu vám vystavíme a zašleme e-mailem v elektronické podobě, pokud nás neupozorníte, že ji potřebujete v tištěné formě. Nejsme plátci DPH, takže ceny uvedené u produktů jsou bez DPH.

Podmínky, které se týkají jednotlivých produktů.

I. Offline akce (například SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY, KONFERENCE)

1. Podrobné informace o offline seminářích, přednáškách, worshopech nebo konferencích („offline akce“) jsou vždy uvedeny na našich webových stránkách.

2. Můžete si objednat offline akce buď vyplněním formuláře na našich stránkách, nebo se s vámi můžeme domluvit na objednání offline akce prostřednictvím e-mailu na vaši poptávku. Potvrzením odeslaného formuláře nebo e-mailu s objednávkou offline akce se považuje jako váš návrh na uzavření smlouvy. Potvrzení objednávky offline akce vám zašleme na e-mail, který jste uvedli, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi námi.

3. Registrační poplatek: Pro účast na offline akcích je nutné uhradit registrační poplatek. To můžete udělat na základě faktury, přes webové stránky pořadatele nebo osobně v hotovosti v den konání akce. V případě platby v hotovosti je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy je vstupenka uhrazena. Tímto způsobem stvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami.

4. Zrušení z vaší strany: Pokud se rozhodnete zrušit svou registraci nebo již potvrzenou objednávku na offline akci (vyjma offline akcí, u kterých jsou podmínky vždy upraveny na prodejní stránce), kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše. Uveďte své jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo název právnické osoby, sídlo, IČ, název dané akce a variabilní symbol platby. Registraci nebo objednávku můžete zrušit nejpozději 7 dní před zahájením akce; po této lhůtě není možné stornovat vstupenku. Informace o storno poplatcích jsou individuálně uvedeny na prodejní stránce daného produktu.

5. Převod vstupenky na jinou osobu: Pokud chcete převést již zakoupenou vstupenku na jinou osobu, zašlete nám prosím oznámení o této změně účastníka akce. Uveďte v něm jméno, příjmení, adresu bydliště nebo název právnické osoby, sídlo, IČ původního a nového účastníka, název dané akce a variabilní symbol platby. Toto oznámení zašlete na e-mailovou adresu info@honzafiala.cz nejpozději 2 dny před konáním akce.

6. Výhrada změny termínu a místa konání: V případě závažných důvodů si vyhrazujeme právo na změnu termínu či místa konání dané akce. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

7. Výhrada zrušení akce: V případě závažných důvodů si vyhrazujeme právo zrušit danou akci. Pokud dojde k takovému zrušení, vrátíme vám cenu vstupenky v plné výši. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

8. Omezení zneužití materiálů: Všechny materiály, které obdržíte během offline akce, jsou určeny pouze pro osobní užití. Použití těchto materiálů k jiným účelům než k osobnímu užití by představovalo porušení autorských práv, jak našich, tak našich dodavatelů. V takovém případě si vyhrazujeme právo na právní řešení této situace.

9. Kontrola před vstupem: Před vstupem a během našich akcí může docházet k kontrole s cílem ověřit, že se akce účastníte jako oprávněná osoba.

10. Omezení pořizování záznamů: Prosím, uvědomte si, že účastníci akcí nejsou oprávněni pořizovat audio nebo audiovizuální záznamy ve všech prostorách konání akcí, na všech přednáškách a prezentacích probíhajících v rámci daných akcí po dobu celého konání. V případě porušení tohoto zákazu vás můžeme požádat o opuštění akce. Tímto současně upozorňujeme, že máme právo požadovat a vybírat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokuta musí být uhrazena do 14 dnů ode dne konání dané akce.

11. Vaše účast na našich akcích (vyjma individuálních akcí) znamená, že souhlasíte s možností nahrávání akce. Prosím, uvědomte si to.


II. ON-line akce (například WEBINÁŘE, KURZY, PROGRAMY A  SEMINÁŘE)

1. Nabízíme možnost se zúčastnit našich online akci – například ON-LINE SEMINÁŘE, BONUSOVÝ OBSAH V ČLENSKÉ SEKCI KOMUNITY ZNOVU SPOLU.

2. V rámci již placené členské sekce máte kdykoli možnost prohlédnout si tyto online události.

3. Pokud se zúčastníte jakékoli naší online události (kromě individuálních akcí), prosím, vezměte na vědomí, že mohou být nahrávány, a vaše účast v této události je považována za souhlas s tímto opatřením.

4. Zákaz zneužití materiálů: Obsah online akcí je určen výhradně pro vaši osobní potřebu. Zakazujeme stahování, kopírování, úpravu nebo jakékoli zásahy do zdrojových souborů online akcí a jejich obsahu. Dále je zakázáno šíření obsahu, například promítáním nebo přeposíláním. Pokud byste obsah online akce používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv, a to jak našich, tak našich dodavatelů. Takové jednání můžeme právně řešit.


III. ZBOŽÍ

Jak probíhá proces objednávání?

Informace o zboží, včetně podrobností, vlastností a cen, slouží pouze k informaci. K uzavření kupní smlouvy musíme potvrdit vaši objednávku. Není naší povinností automaticky uzavřít kupní smlouvu s vaší objednávkou.

Po obdržení a potvrzení objednávky vám zašleme potvrzení o zpracování objednávky na váš e-mail. Tímto okamžikem uzavíráme kupní smlouvu. V případě neobvyklé povahy objednávky (například vysoká cena nebo velké množství) si můžeme vyžádat dodatečné potvrzení objednávky.

Co následuje po objednání?

Dodání zboží proběhne do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě nedostupnosti zboží na skladě si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit.

Je vaší povinností převzít zboží. Nepřevzetí můžeme považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme zaplacenou částku, avšak můžeme požadovat náhradu nákladů spojených se zasláním zboží zpět k nám.

V případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu při doručení, řešte situaci ihned s dopravcem a sepíšete případné nedostatky do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte převzít. Prosíme, zdokumentujte poškození a informujte nás o situaci.

1. Všechny důležité informace o našich aktuálně prodávaných produktech najdete na našem webu.

2. Pro nákup zboží máte k dispozici objednávkový formulář, který obsahuje detaily o zboží, ceně, možnostech platby a požadovaném způsobu dodání, včetně souvisejících nákladů. Na základě těchto informací můžete vytvořit objednávku. Používáme formuláře služby FAPI.CZ.

3. Naše nabídka zahrnuje dva druhy zboží:

a) Digitální zboží – jako jsou například e-knihy.

V případě e-knihy nebo jiného digitálního zboží je kupní smlouva mezi námi uzavřena v okamžiku odeslání vaší objednávky, a pro její realizaci je nutné zaplacení kupní ceny. Po obdržení platby vám poskytneme přístup k zakoupenému obsahu. Platba kartou může být k dispozici téměř okamžitě, zatímco převodem to může trvat několik dní v závislosti na bankovních podmínkách.

b) Fyzické zboží


IV. ČLENSTVÍ V KOMUNITĚ ZNOVU SPOLU

1. Pokud jste příznivcem nebo podporovatelem naší činnosti, můžete se stát členem naší komunity. Žádost o členství můžete podat přes naši webovou stránku. Podrobné informace o výhodách členství naleznete na našem webu.

2. Zaplacením členského příspěvku se stanete naším přidruženým členem po dobu platnosti vašeho členství.

3. Před podáním žádosti o členství vás prosíme, abyste se seznámili s našimi podmínkami. Podáním žádosti vyjadřujete svůj souhlas s jejich obsahem.

4. Přístup do členské sekce je určen pouze vám – sdílení přístupových údajů s třetími osobami není povoleno.

5. V případě závažného porušení těchto obchodních podmínek nebo jiných dohodnutých podmínek má pořadatel(dodavatel služeb) právo zrušit vaše členství. Tím můžete ztratit přístup k zakoupenému obsahu a již zaplacená částka nebude refundována.

6. Pamatujte, že veškerý obsah, který je vám poskytován v rámci členské sekce, je určen výhradně pro vaše osobní použití, pokud není dohodnuto písemně jinak. Obsah z členské sekce nesmí být stahován, kopírován, upravován nebo jakkoliv zasahován do jeho zdrojových souborů. Dále je zakázáno šíření tohoto obsahu, například prostřednictvím promítání nebo přeposílání příslušných odkazů. Pokud byste tento obsah používali jinak než pro osobní účely, mohlo by dojít k porušení autorských práv, jak našich, tak našich dodavatelů. V takovém případě můžeme podniknout právní kroky.

7. Pokud si zákazník objednává členství nebo jinou službu s pravidelnými platbami a volí platbu přes platební bránu, souhlasí s opakovaným strháváním plateb z jeho platební karty v souladu s podmínkami příslušného tarifu objednané služby.

Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Každá cena je pevně stanovena a specifikována u daného produktu a bude strhávána podle zvoleného období, buď měsíčně nebo ročně. Datum prvního stržení platby je vždy při objednání služby, a následné platby budou prováděny každý měsíc nebo rok podle volby klienta. Klient bude vždy upozorněn e-mailem 7 dní před plánovaným stržením platby z jeho karty.

Klientovi jsou informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a veškeré změny související s opakovanými platbami zasílány e-mailem. Pokud klient chce provést změnu v nastavení opakovaných plateb nebo je zrušit, může se obrátit na poskytovatele prostřednictvím e-mailu.

Zákazníkovy údaje o platební kartě jsou uloženy u platební brány Comgate, která s nimi zachází v souladu s mezinárodním bezpečnostním standardem.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Storno podmínky jsou v případě našich služeb specifické a mohou se lišit podle druhu zakoupeného produktu:

a) Online produkty (například WEBINÁŘE, KURZY, PROGRAMY A ON-LINE KONFERENCE):
Pokud si zakoupíte online produkt, jako jsou webináře, programy, kurzy nebo e-booky, platí specifická pravidla. Souhlasíte-li s dodáním produktu před uplynutím lhůty k odstoupení, není možné od smlouvy odstoupit. Online produkty jsou digitálním obsahem a souhlasíte-li s tímto dodáním ihned po zaplacení, ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.

b) Offline akce (například SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY, KONFERENCE):
V případě offline akcí, jako jsou workshopy, přednášky, konference nebo vícedenní akce, platí specifická pravidla. Pokud jste si zakoupili vstupenku nebo místo na tuto akci a rozhodnete se neúčastnit, nemáte nárok na vrácení kupní ceny. Místo či vstupenku však můžete přenést nebo prodat jiné osobě podle podmínek uvedených výše.

c) Fyzické zboží:
Pro fyzické zboží platí obecné pravidlo, že máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení je nutné nás informovat e-mailem nebo dopisem a vrátit nám zboží. Po přijetí nebo prokázání vrácení zboží vám vrátíme kupní cenu a náklady na dodání. Adresu pro vrácení zboží naleznete níže.

Jan Fiala adresa Honzu

Poučení pro spotřebitele:

Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy mezi námi. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde.

Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby a nejsou námi nijak zpoplatněny.

6. Reklamace a jak reklamovat?

1. Chcete-li reklamovat offline akci nebo online produkt (webinář, program, kurz, e-book), je to reklamace služeb. Upozorňujeme, že reklamovat můžete pouze produkt, za který jste zaplatili. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webu a uveďte službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

2. Chcete-li reklamovat fyzické zboží, obraťte se na naše kontaktní údaje uvedené na webu a uveďte zboží, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na uvedenou adresu. Při uplatnění reklamace obdržíte potvrzení – reklamační protokol.

3. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, a poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, náklady na reklamaci vám proplatíme na základě dohody.

7. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Platformu pro řešení sporů online je možné využít na internetové adrese.

Evropské spotřebitelské centrum v České republice je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů online.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, které kontroluje příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce dohlíží na dodržování zákona o ochraně spotřebitele.

7. Závěrečná ustanovení

Právní řád České republiky upravuje naše vztahy, i kdyby obsahovaly mezinárodní prvky.

Naše produkty slouží výhradně pro informační účely a nemají nahrazovat lékařskou či jinou odbornou pomoc. Poskytujeme informace s maximální péčí, ale konečné rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování je na vás. Proto si uvědomujte, že nejsme odpovědni za nesprávné vyhodnocení informací obsažených v našich produktech ani za na ně navazující rozhodnutí jednotlivce.

Všechna práva k našim webovým stránkám a obsahu, včetně autorských práv, grafiky, videí, ochranných známek, log, know-how a dalšího, patří dodavateli služeb a jejich šíření či kopírování bez našeho souhlasu je zakázáno. Jakékoliv porušení těchto práv budeme sledovat a případně řešit právně.

Mohou nastat situace, kdy budou naše webové stránky či produkty dočasně nedostupné kvůli údržbě softwaru nebo technickým problémům způsobeným třetími stranami. Tyto situace budou výjimečné, ačkoliv se o maximální funkčnosti a dostupnosti našich produktů budeme vždy snažit. V takových případech neposkytujeme vrácení uhrazené ceny.

V nezbytném rozsahu si vyhrazujeme právo na změnu těchto podmínek, zejména v případě změn zákonů nebo funkcí našeho webu. Již uzavřené smlouvy těmito změnami nejsou dotčeny.

V Bludově 10.8.2023

 

Zanechte nám svůj e-mail a budete pravidelně informováni o  zajímavostech týkajících se problematiky závislostí.

Pořádáme vzdělávací semináře a konference pro závislé, jejich rodiny a odbornou veřejnost, kde ukazujeme závislost v pravém světle, včetně jejích příčin, jako je trauma a vývoj mozku v ranném dětství. Nabízíme paralely s našimi životními příběhy. Pracujeme ruku v ruce s psychology a odborníky v oblasti závislosti. Studujeme a předáváme učení Dr. Gabora Matého.

Tvoříme online vzdělávací obsah formou podcastu ZNOVU SPOLU a dalších příspěvků na sociálních sítích.

Pořádáme preventivní přednášky na školách a univerzitách o drogách a alkoholu, přičemž nabízíme realistický pohled na životy lidí závislých. Zde chceme studentům nabídnout možnost volby, než vyzkoušejí jakoukoliv látku a stanou se závislými.

Pro sjednání přednášky ve vaší škole nás neváhejte kontaktovat.

ZNOVU SPOLU také nabízí akutní pomoc pro závislé a jejich rodiny v krizových situacích.

Mluvíme zde konkrétně o situacích, kdy se závislý nachází ve velmi špatném emocionálním stavu a jeho rodina se obává a neví, jak postupovat. V těchto případech jsme připraveni poskytnout akutní pomoc prostřednictvím deeskalace situace a navržení dalších řešení.